INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR Criterii

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE
PENTRU ÎNSCRIEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRESCOLAR  2023-2024

CRITERIUL / DOCUMENT DOVEDITOR
1. Existenţa unei declaraţii pe proprie răspundere din partea unei rude de până la gradul III sau a unei persoane care are domiciliul în circumscripţia şcolii şi care se ocupă de copil;
-DECLARAŢIE NOTARIALĂ
2. Existenţa unui document care dovedeşte că un părinte sau ambii sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar copilul este încredinţat legal altei persoane din circumscripţia şcolară;
– DECLARAŢIE NOTARIALĂ
3. Existenţa unui contract de vânzare-cumpărare a unei locuinţe sau contract de locaţiune în circumscripţia şcolară, dar nu a fost schimbat domiciliul;
-BULETIN/CARTE IDENTITATE
CONTRACT
VÂNZARE-CUMPĂRARE
CONTRACT ÎNCHIRIERE
4. Existenţa unei declaraţii din partea părinţilor că locuiesc în circumscripţia şcolii, dar nu şi-au modificat domiciliul în cartea de identitate;
-DECLARAŢIE NOTARIALĂ
5. Existenţa unui document care dovedeşte că locul de muncă al cel puţin unuia dintre părinţi este în raza circumscripţiei şcolare sau în apropierea şcolii;
-ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ

DIRECTOR, APROBAT ISJ