Activităţi de diseminare

PANOUL PROIECTULUI

ROLLUP

SIMPOZION NAŢIONAL

CONCURS ,,MADE FOR EUROPE,, – FAZA JUDEŢEANĂ ŞI NAŢIONALĂ

CERCURI PEDAGOCICE, WORKSHOPURI