ERASMUS K1 Selectia participantilor

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU CADRELE DIDACTICE INTERESATE SĂ PARTICIPE LA MOBILITĂŢILE DIN CADRUL  PROIECTULUI

”ŞCOALĂ EUROPEANĂ DE 12 STELE” – ERASMUS +

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – 3 profesori
 1. Analiză CV
 • Cadru didactic titular in învăţământ cu contract în şcoală pe o perioadă de minim 4 ani;  1p
 • Vechime în învăţământ minim 2 ani; 1p
 • Grad didactic : cel puţin definitivatul; 1p
 • Exeperienţă în managementul resurselor umane; 2 p (fiecare activitate- 0,2 p)
 • Pregătire teoretică în domeniu – acte doveditoare; 1p (fiecare curs 0,2 p)
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivel B1;  1p   (A1 – 0,3, A2- 0,6, B1- 1)
 • Exeprienţă în management de proiect în ultimii 2 ani; 2p (1 p un proiect)
 • Membru în echipa de proiect ; 1p (0,5 p un proiect)
 1. Scrisoare de intenţie prin care cadrul didactic îşi exprimă intenţia de a participa la acest proiect şi de transfera cunştinţele acumulate în beneficiul şcolii.

 2. Let’s make our school more international: European Project Planning – 2 profesori

 1. Analiză CV
 • Cadru didactic titular al şcolii cu contract pe o perioada nedeterminată; 1p
 • Vechime în învăţământ minim 2 ani; 1p
 • Grad didactic : cel puţin definitivatul; 1p
 • Experienţă în derularea de proiecte cu finaţare externă.
 • Coordonator (manager de proiect) 2p
 • Membru în echipa de proiect 1,5p
 • Organizator de activităţi în cadrul proiectului 0,5 p
 • Pregătire teoretică în domeniu – acte doveditoare; 1p (0,25 p un curs)
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivel B1; 1p (A1 – 0,3, A2- 0,6, B1- 1)
 • Curs TIC 1p (0,5 p 1 curs)
 1. Scrisoare de intenţie prin care cadrul didactic îşi exprimă intenţia de a participa la acest proiect şi de transfera cunştinţele acumulate în beneficiul şcolii.

 3. INNOVATIVE SKILLS IN ICT THROUGH COLLABORATIVE AND PROJECT-BASED TEACHING AND LEARNING

 1. Analiză CV
 • Cadru didactic titular al şcolii cu contract pe o perioada nedeterminată; 1p
 • Vechime în învăţământ minim 2 ani; 0,5p
 • Grad didactic : cel puţin definitivatul; 0,5
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivel B1; 1p (A1 – 0,3, A2- 0,6, B1- 1)
 • Curs TIC; 1p (0,5 p 1 curs)
 • Competenţe în utilizarea OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER – POINT) şi INTERNET 2p
 • Activităţi derulate cu elevii din care să rezulte utilizarea TIC şi alte mijloace tehnice în procesul didactic. (proces- verbal, poze). 2p
 • Derularea a cel puţin unui proiect E-twinning; 2p
 1. Scrisoare de intenţie prin care cadrul didactic îşi exprimă intenţia de a participa la acest proiect şi de transfera cunştinţele acumulate în beneficiul şcolii.

Dosarele candidatilor se depun la cabinetul directorului adjunct  până în data de 20 octombrie 2017 şi vor conţine:

 • Opis
 • Curriculum vitae în format european
 • Documente care atestă încadrarea în muncă, vechimea, gradul didactic, cursuri de perfecţionare, cursuri TIC, certificat lingvistic (limba engleză), documente care atestă implicarea in derularea unor proiecte educationale şi derularea unor activităţi la clasă utilizând TIC.
 • Scrisoare de intenţie.

Graficul desfăşurării selecţiei

Etapa

1

Informarea cadrelor didactice din şcoală despre selecţie

7 septembrie- 10 octombrie

2

Depunerea dosarelor

11 octombrie – 20 octombrie

3

Evaluarea dosarelor  şi a scrisorii de intenţie*

21 octombrie – 27 octombrie

4

Afişarea listei cu candidaţii admişi şi repartizarea lor pe mobilităţi

30 octombrie

* Punctajele se acordă separat si se face media aritmetică.